Risker i länet och kommunen

I Vännäs kommun, precis som i andra kommuner i landet, finns ett antal krissituationer som bedöms vara mer sannolika att inträffa än andra. Här kan du läsa om några risker som är extra viktiga att känna till för oss som bor och verkar inom Vännäs kommungräns.

Det är viktigt att känna till att under en samhällskris är samhällets resurser begränsade och kommer framförallt att användas till de mest utsatta. Detta innebär att de flesta invånarna kommer att få ta hand om sig själva och har därför ett eget ansvar att förbereda sig.

Om en samhällsstörning/krissituation skulle inträffa i Vännäs kommun är det mest troligt att det är något av följande:

 • Elstörningar, strömavbrott
 • Telestörningar
 • Gräs- och skogsbrand
 • Översvämning, höga flöden & dammbrott
 • Smittsamma sjukdomar
 • Utsläpp av farliga ämnen
 • Problem med dricksvatten och avlopp

Extremt väder som orsak för samhällsstörning

I Sverige skiftar vädret normalt men när väderförhållandena förändras och påverkar exempelvis strömförsörjning, telekommunikationer, transporter och annat kan det orsaka en samhällsstörning.

Exempel på extremt väder är: översvämning, höga temperaturer,gräs- och skogsbrand, häftiga skyfall samt vinteroväder.

Så förbereder du dig för olika typer av extremt väder

Sannolikheten för att drabbas av extremt oväder är hög och det viktigt att vara förberedd. De fyra grundläggande behov du ska uppfylla är: kommunikation, vatten, mat och värme.

Det bästa sättet att förbereda sig är genom att ha en så kallad krislåda hemma. I krislådan samlar du de resurser du behöver inför en samhällskris, exempelvis extremt oväder.

På vår sida om krislådan hittar du information om vad du behöver ha i din krislåda och även i ditt skafferi.

Till informationen om krislådan


Illustration, risker i Västerbotten

Risker i Västerbotten - Länsstyrelsens informationsbroschyr

I Länsstyrelsens informationsbroschyr (som du hittar här nedan i PDF-version) kan du läsa om:

 • de största riskerna och hoten som vi har i Västerbottens län
 • hur du kan förbereda dig för en samhällskris
 • vad som är bra att ha i din krislåda
 • vad du ska göra när en samhällskris inträffar
 • var du hittar information och viktiga telefonnummer
 • hur det svenska krisberedskapssystemet är organiserat
 • vad kommuner, landsting, länsstyrelsen, andra organisationer och företag i länet gör före, under och efter en samhällskris.
 • ”Är du redo?” är ett test som finns på sidan 15. Här kan du se om du har vad du behöver i din krislåda.