Kommunalskatt

Vännäs kommuns viktigaste inkomstkälla är kommunalskatten, det vill säga den skatt som alla kommunmedborgare betalar varje månad. Alla svenska kommuner bestämmer själva hur mycket pengar medborgarna ska betala i skatt.

I Vännäs är kommunalskatten 2023: 34,70 kronor för varje intjänad hundralapp, alltså 34,70 %.

En gång per år tar politikerna ställning till om kommunalskatten ska höjas, sänkas eller vara oförändrad. Kommunen har också några andra viktiga inkomstkällor, till exempel statsbidrag där staten ger kommunerna pengar för att göra vissa saker, utbilda vuxna inom gymnasieskolan till exempel. Det finns också ett system för inkomst- och kostnadsutjämning där kommuner antingen kan få pengar av eller betala in pengar till staten och andra kommuner.