Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Fossilfria transporter i norr

Projektet pågick mellan 2018-2021 och leddes av Länsstyrelsen Västerbotten i samverkan med Biofuel Region och Energikontor Norr.

Syftet var att ge kommunerna förutsättningar för att ställa om till en fordonsflotta som inte är beroende av fossila bränslen - detta i enlighet med det nationella målet om att utsläppen av växthusgaser från vägtransporter ska minska med minst 70 procent till 2030, jämfört med 2010.

Läs mer om projektet och resultatet på lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats.