Digitala tjänster

Ingress

E-tjänstesamverkan

Arbetet med tjänsterna
Tillsammans med flera andra kommuner i länet ingår Vännäs kommun i ett projekt för att ta fram e-tjänster, eller tjänster för självservice som de också kallas. Skellefteå kommun är drivande i arbetet.

Arbetet med att ta fram tjänster kommer att ske löpande. Det finns även länkar till andra sidor som erbjuder e-tjänster eller annan digital service, exempelvis minabibliotek.se eller InfoMentor för skolan.