Förstudie: restaurering av Gullsjön

Under hela 2022 genomför Gullsjö fvo och byaförening en förstudie för lämpliga åtgärder i Gullsjön.

Syftet är att öka biologisk mångfald och förbättra vattenkvaliteten.

LONA logotyp