Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Par som promenerar i skogen

Samverkan för friluftsliv på landsbygden i Vännäs kommun

Vännäs kommun har fått statligt bidrag på cirka 500 000 kronor till att genomföra ett naturvårdsprojekt (LONA) ”Samverkan för friluftsliv på landsbygden i Vännäs” från Naturvårdsverket/Länsstyrelsen.

Syftet med projektet är att skapa fyra mer tillgängliga friluftslivsområden på landsbygden i Vännäs kommun tillsammans med byaföreningar, Vännäs orienteringsklubb och andra intressenter.

Tillsammans ska Vännäs kommun och föreningarna anlägga/röja leder samt förbättra tillgänglighet och service till värdefulla friluftsområden.

Projektet startar den 1 februari 2022 och pågår i två år.

Under vårterminen 2023 kommer Vännäs kommun att bjuda in till träffar för att ta reda på vilka byar och föreningar som är intresserade.

Kommunen samarbetar också med Vännäs orienteringsklubb och hoppas kunna ta fram orienteringskartor för åtminstone något av de nya friluftsområdena.

Förhoppningen med projektet är att fler människor ska kunna komma ut i sitt närområde och röra på sig och njuta av skog och natur.

Kontaktperson:
Annika Nordenstam
Skicka e-post till Annika

LONA logotyp