Balberget Fotograf:
Kristoffer Pettersson

Leader Umeåregionen

Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för lokal utveckling. Metoden används i hela EU och grundar sig i tanken att lokal utveckling genomförs mest effektivt och hållbart av de som bor och verkar i ett område. Genom ett så kallat leaderområde kan föreningar, företag, organisationer och kommuner söka pengar till lokala utvecklingsprojekt.

Idériket Umeåregionen 2030

Umeåregionens leaderområde heter Idériket Umeåregionen 2030 och omfattar kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors Umeå (exklusive Umeå stad), Vindeln och Vännäs. Idériket Umeåregionen 2030 är ett av 40 leaderområden i Sverige som fått möjlighet att arbeta med lokal utveckling genom leadermetoden under EU-programperioden 2023-2027. Leaderområdet har tilldelats en budget på över 37 miljoner kronor från vilket föreningar, organisationer och företag kan söka pengar. Leaderområdet finansieras genom EU-pengar och genom statlig och offentlig medfinansiering på lokal nivå.

Projekten ska bidra till gemensam strategi

De projekt som beviljas pengar ska bidra till Idériket Umeåregionens lokala utvecklingsstrategi, som visar vilka behov och möjligheter som finns på Umeåregionens landsbygder. Strategin, som närmare 300 personer från ideell, privat och offentlig sektor varit med och utformat under ansökningsåren 2021-2022, bygger på fyra mål och insatsområden. Dessa handlar om att göra områdets landsbygder ännu mer attraktiva för boende och verksamma, att stärka inflytandet från civilsamhället och att minska områdets negativa påverkan på miljö och klimat.

De fyra insatsområdena är:

  • Hållbara och attraktiva livsmiljöer
  • Hållbar och innovativ näringslivsutveckling
  • Hållbart civilsamhälle och idéburen sektor
  • Nytänkande och hållbara landsbygder

Idériket Umeåregionens webb Länk till annan webbplats.. går det att ta del av den lokala utvecklingsstrategin samt läsa mer om hur du går tillväga för att söka stöd.

Skicka in en intresseanmälan till andra ansökningsperioden senast 31 oktober

Välkommen att söka stöd från Idériket Umeåregionen 2030! På Idérikets webb finns information om fyra steg ni som sökande behöver gå igenom när ni ska söka stöd. Med hjälp av dessa steg kan ni förbereda er projektidé och intresseanmälan på bästa sätt.

Läs mer om intresseanmälan här Länk till annan webbplats.

Läs mer om Leader och hitta kontaktuppgifter

På Umeå kommuns webbplats kan du läsa mer om Leader och hitta kontaktuppgifter till utvecklingsstrateg.

Till umea.se Länk till annan webbplats.