Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Pollinerare

Hjälp våra vilda pollinatörer i Vännäs kommun

Vännäs kommun har fått statligt bidrag på cirka 500 000 kr till att genomföra ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA) från Naturvårdsverket/Länsstyrelsen.

Syftet med projektet är att öka kunskapen om vilda pollinatörer (insekter, dag-och nattfjärilar, blomflugor, andra flugor och skalbaggar) som lever vilt i naturen och om vilka åtgärder som behöver genomföras för att gynna dem.

Vi behöver vilda pollinatörer för vår livsmedelsförsörjning och för biologisk mångfald. Idag är våra pollinatörer hotade i landskapet och behöver därför vår hjälp.

Skolor, föreningar och fastighetsägare ska engageras i projektet

Kommunen kommer att genomföra projektet tillsammans med föreningar, fastighetsägare, skolor och allmänhet med start den 1 februari 2023 och pågå under 2 år.

Det handlar bland annat om att inventera kommunens egna grönytor/slaghackeytor i tätorterna Vännäs och Vännäsby och därefter anlägga ett antal provåtgärder på några av dessa ytor.

En annan del i projektet handlar om att öka kompetensen kring skötsel som gynnar biologisk mångfald och vilda pollinerare. Där ska kommunen arrangera utbildningar och workshops som riktar sig till såväl offentliga som privata fastighetsägare inom Vännäs kommun och angränsande kommuner (i mån av plats).

Vännäs kommun kommer också att erbjuda kunskapshöjande workshops tillsammans med föreningslivet i kommunen med särskilt fokus på byaföreningar men också riktat mot allmänheten.

Kompetenshöjning med hjälp av workshops

I maj-juni-juli 2023, genomförde Vännäs kommun ett antal workshops tillsammans med studieförbunden runt om i kommunen, där vi lärde ut mer om hur man gör för att rent praktiskt förbättra den biologiska mångfalden genom att hjälpa vilda pollinatörer.
Malin Karlsson, biolog i LONA-projektet Ökad biologisk mångfald och vilda pollinatörer, gav goda råd och exempel på workshopparna om hur vi kan hjälpa vilda pollinatörer på traven både inomhus och i fält.

Platserna där workshopparna ägde rum

Datum

Plats

Arrangör

Tisdag 2 maj kl 18.30-20.30

Vännäs bibliotek, Vännäs

ABF

Tisdag 16 maj kl 18.30-20.30

Slöjdarnas hus, Vännäsby

Medborgarskolan

Måndag 22 maj kl 18.30-20.30

Pengsjö bygdegård

Vännäs kommun

Måndag 29 maj kl 18.30-20.30

Bråns byahus

Vännäs kommun

Torsdag 8 juni kl 18.30-20.30

Högås bygdegård

Studieförbundet Vuxenskolan

Måndag 12 juni kl 18.30-20.30

Hjåggsjö bygdegård

Studieförbundet Vuxenskolan

Tisdag 13 juni kl 18.30-20.30

Tvärsan, Tväråbäck

Medborgarskolan

Torsdag 20 juli kl. 14.00-15.30

Kullar & Klang

Ingen anmälan krävs

 

Praktiska övningar på skolgården för årskurs 2 och 5

Under vårterminen och höstterminen kommer 10 klasser i årskurs 2 och 5 på Vännäsby skola och Vegaskolan att skapa miljöer som gynnar vilda pollinatörer, samtidigt som pedagogerna får tips på bra övningar att genomföra med eleverna. Det är Naturskolan i Umeå som hjälper till att utbilda pedagoger och elever.

Under 2023 fick 5 klasser på Vegaskolan och Vännäsby skola lära sig mer om hur man gynnar våra vilda pollinatörer.

Undervisning på skolgården

Agneta Fries och Hans Lindborg från Naturskolan Umeå, inspirerar elever vid Vegaskolan till ett ökat intresse för vilda pollinatörer och biologisk mångfald.

Erbjudande om rådgivning till dig som förvaltare

Genom att klippa mindre och låta vilda ängsväxter blomma gynnas de vilda bina och fjärilarna som behöver pollen och nektar att äta.

Biologen Malin Karlsson erbjuder rådgivning och korta workshops med praktiska skötselråd och tips kring hur man kan arbeta för att öka den biologiska mångfalden på sin fastighet. Det kan röra sig om en kunskapshöjande träff utomhus, digitalt eller i möteslokal. Arbetet ingår i LONA-projektet ”Biologisk mångfald och vilda pollinatörer i Vännäs kommun”.

Är du intresserad?

Kontakta Malin Karlsson för att få veta mer samt komma överens om var, hur och när ni kan ses. Med fördel under våren eller försommaren.

Skicka e-post till Malin

Inventering av ytor och framtagande av skötselplan för ytor

Inventering av kommunens egna grönytor/slaghackeytor i tätorterna Vännäs och Vännäsby kommer att ske under våren/sommaren 2023 av projektets biolog och mynna ut i ett förslag till en skötselplan under hösten. 1-2 provytor ska också anläggas under året på kommunens mark.

Kontaktpersoner

Annika Nordenstam
Projektledare
Skicka e-post till Annika

Malin Karlsson
Biolog
Skicka e-post till Malin