En familj som går genom skogen tillsammans med en liten hund

Projekt för Vännäs platsvarumärke 2023

Under 2023 kommer Vännäs kommun att arbeta för att spetsa platsens varumärke. Arbetet handlar om att ta fram vad som är essensen i vår geografiska plats Vännäs kommun och lyfta det som gör Vännäs till en attraktiv plats att bo, verka på eller besöka.

Syftet med arbetet är sedan att lyfta och stärka vår plats och kunna jobba mer effektivt med både platsutveckling och marknadsföring. Detta kräver att den politiska ledningen, tjänstepersoner, invånare och andra som kommer i kontakt med platsen Vännäs kommun har en gemensam bild och målbild för platsen och vad den har att erbjuda just dem - Varför ska just du bo eller verka i Vännäs kommun?

Så använder vi projektet resultat

Resultatet från projektet ska olika lokala aktörer samt kommunorganisationen kunna använda för att attrahera nya företag, talanger, boende eller besökare till platsen eller till sina verksamheter. Resultatet ska även underlätta kommunens prioritering av kommande utvecklingsprojekt.

Presentationsunderlag från 21 juni

Onsdag 21 juni presenterade vi det första resultatet från det varumärkesarbete med enkätundersökningar, nulägesanalys och workshops.

Ta del av remissversionen av presentationsunderlaget här Pdf, 2.9 MB.

Begreppet platsvarumärke

Begreppet platsvarumärke kan beskrivas som "allas samlade upplevelse av platsen, människorna, dess organisationer och dess produkter".

Att utveckla ett varumärke kräver aktivt, målmedvetet och långsiktigt arbete - nära sammankopplat med mål och visioner för platsen.

Resultat från attitydmätningarna

Under våren har det funnits möjlighet att tycka till om Vännäs kommun som geografisk plats att bo och leva på via vår digitala enkät. Resultatet använde vi som diskussionsunderlag vid vårens workshoptillfällen. Ta del av resultaten via länkarna.

Workshoparnas innehåll

Under april 2023 arrangerade vi workshops med politiker, medborgare och andra intresserade aktörer. Vår konsult Placebrander guidade deltagarna genom workshoptillfällena med temat:

  • Vännäs unika tillgångar och platsens egenskaper, samt
  • Vännäs framtida position och nuvarande styrkor.

Under workshopdagarna fick även Hammarskolans och Liljaskolans elever "workshopa" på temat: "Detta vill jag läsa om Vännäs om 15 år".

Styrgruppen

Som kontakt mot Placebrander har projektet en styrgrupp med representanter från kommun och näringsliv. För att skicka e-post till Sofia eller Emelie. Ange fornamn.efternamn@vannas.se.

  • Projektägare: Sofia Carlström, kommunikatör på Vännäs kommun
  • Projektägare: Emelie Höglander, platsutvecklare för näringsliv, turism och handel
  • Emil Palm, Vännfors bygg och föreningen Företagarna i Vännäs
  • Ulrica Westerlund, Socialchef
  • Erik Enström, Kultur- och bibliotekschef
  • Peter Lundström, Föreningsutvecklare
  • Christin Westman, Näringslivsutvecklare

Läs mer om konsulten Placebrander Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vännäs musikskola

Vännäs 9000

I början av 2022 slog vi invånarrekord! Inte mindre än 9000 personer bor nu i Vännäs kommun. Läs mer om kampanjen här.

Coronavirus

Framtidens Vännäs

Läs mer om kommunens samhällsplanering och bygg-projekt, välkommen till framtidens Vännäs!