SEE-hållbarhetsvecka

SEE hållbarhetsvecka är en årligen återkommande arrangemangsvecka som hålls i Västerbottens- och Norrbottens län under vecka 38. SEE är en förkortning för Social, Ekonomisk och Ekologisk hållbar utveckling.

Vad är SEE-veckan?

I grund och botten handlar veckan om att:

  • Uppmärksamma och stärka aktörer som satsar på att bidra till en hållbar utveckling
  • Ge möjligheter att nätverka och marknadsföras i ett större sammanhang
  • Sprida information och goda exempel så att fler aktörer påbörjar sitt hållbarhetsarbete.

SEE är en förkortning för Social, Ekonomisk och Ekologisk utveckling.

Vision och mål

Vision

SEE hållbarhetsvecka i Västerbottens län strävar i sitt arbete att uppnå följande vision:

År 2020 är Västerbottens län, Sveriges mest hållbara län. Regionalt och lokalt arbetas för en långsiktig hållbarhet med målet att kommande generationer ska ha möjlighet att leva i ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.

SEE hållbarhetsvecka är en förebild för arrangemang och nätverk inom hållbar utveckling i en region.

Mål

För att förverkliga vår vision ska SEE hållbarhetsvecka:

  • Skapa nya och lyfta befintliga mötesplatser i Västerbottens län som främjar en hållbar utveckling.
  • Främja nätverksbyggande kring hållbar utveckling, lokalt och regionalt såväl som nationellt och internationellt.
  • Lyfta fram goda exempel på hållbar utveckling i Västerbottens län
  • Sprida information och öka kunskap om hållbar utveckling
  • Inspirera till ökat engagemang för hållbar utveckling inom företagande, offentlig verksamhet, ideellt engagemang och bland länets invånare.