Anslagstavlan

Detta är Vännäs kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser.

Efter ett sammanträde publicerar kommunen en anslag som bevis på att protokollet är justerat. Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum.

 1. Barn- och utbildningsnämnden 22 september
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer§§ 53-64
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, Södra Drottninggatan 7, våning 2
  SekreterareKim Holmberg
  Länk till protokollBarn- och utbildningsnämnd
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 2. Vård- och omsorgsnämnden 20 september
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVård- och omsorgsnämnden
  Paragrafer57-67
  Förvaringsplats för protokolletVård- och omsorgskontoret, Södra Drottninggatan 2
  SekreterareKristine Hansson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 3. Liljaskolans styrelse 14 september
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansLiljaskolans styrelse
  Paragrafer27-35
  Förvaringsplats för protokolletVård- och omsorgskontoret, Södra Drottninggatan 2
  SekreterareKristine Hansson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 4. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 20 september
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer32-36
  Förvaringsplats för protokolletProtokollet är sekretessbelagt
  SekreterareKristine Hansson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 5. Plan- och miljönämnden 11 september
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansPlan- och miljönämnden
  Paragrafer48-56
  Förvaringsplats för protokolletMiljö- och byggavdelningen, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  SekreterareHelene Jonsson
  Länk till protokollPlan- och miljönämnd
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 6. Valnämnden 5 september
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Paragrafer13-19
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningens ledningskansli, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  SekreterareSusanna Siljetun
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 13 timmar och 22 minuter)
 7. Förslag till nya lokala föreskrifter för Vännäs kommuns renhållningsordning
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansPlan- och miljönämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaInfrastrukturavdelningen, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  Ansvarig för kungörelsenInger Olofsson
  Länk till handlingFörslag till nya lokala föreskrifter för Vännäs kommuns renhållningsordning
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 8. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 4 september
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer32-37
  Förvaringsplats för protokolletVård- och omsorgskontoret, Södra Drottninggatan 2
  SekreterareKristine Hansson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 9. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 5 september
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 43 - 50
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, Södra Drottninggatan 7, våning 2
  SekreterareKim Holmberg
  Länk till protokollBarn- och utbildningsnämnd
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)