Anslagstavlan

Detta är Vännäs kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser.

Efter ett sammanträde publicerar kommunen en anslag som bevis på att protokollet är justerat. Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum.

 1. Liljaskolans styrelses arbetsutskott 16 mars
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansLiljaskolans styrelses arbetsutskott
  Paragrafer1-6
  Förvaringsplats för protokolletVård- och omsorgskontoret, Södra Drottninggatan 2
  SekreterareKristine Hansson
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 7 timmar och 0 minuter)
 2. Barn- och utbildningsnämnden 14 mars
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer§§ 19-25
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, Södra Drottninggatan 7, våning 2
  SekreterareKim Holmberg
  Länk till protokollBarn- och utbildningsnämnd
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 7 timmar och 0 minuter)
 3. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 15 mars
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer12-15
  Förvaringsplats för protokolletVård- och omsorgskontoret, Södra Drottninggatan 2
  SekreterareKristine Hansson
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 7 timmar och 0 minuter)
 4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 mars
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer25-41
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningens ledningskansli, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  SekreterareSusanna Siljetun
  Länk till protokollKommunstyrelse
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 11 timmar och 5 minuter)
 5. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 15 mars
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer12-15
  Förvaringsplats för protokolletProtokollet är sekretessbelagt
  SekreterareKristine Hansson
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 7 timmar och 0 minuter)
 6. Granskning av detaljplanen för fastigheten BRÄNNAN 1:6 m.fl.
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansPlan- och miljönämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaMiljö- och byggavdelningen, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  Ansvarig för kungörelsenCarola Nordlöf
  Länk till handlingDetaljplaner
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 13 timmar och 42 minuter)