Barn- och utbildningsnämnd samt arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Uppgifterna omfattar förskoleklass och grundskola.

I nämnden ingår även ansvaret för den kommunala musikskolan samt biblioteksverksamheten och förverkligandet av kommunens kulturpolitiska mål.

Aktuella kallelser och möteshandlingar

Senaste protokoll, nämnden

Senaste protokoll, arbetsutskottet

Nyligen justerade protokoll hittar du på den digitala anslagstavlan.

 

Nämndens ledamöter

Lena Carneland

Ordförande
Johan Ågren (S)
Skicka e-post till Johan

Vice ordförande
Matilda Lundberg (C)
Skicka e-post till Matilda

 • Peder Lundberg, S
 • Elin Sjöström, S
 • Susan Palm, M
 • Agneta Nilsson, M
 • Hanna Lindberg, V
 • Maria Olofsson, C
 • Sandra Bingebo, KD

Ersättare

 • Per-Erik Lundmark, S
 • Jacqueline Forsberg, S
 • Peter Sohlman, S
 • Maria Sundström, M
 • Cajsa Johansson, M
 • Bengt-Erik Näslund, V
 • Jolanta Gierniene, C
 • Cecilia Palmborg, MP
 • Emma Lundkvist, SD