Barn- och utbildningsnämnd samt arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Uppgifterna omfattar förskoleklass och grundskola.

I nämnden ingår även ansvaret för den kommunala musikskolan samt biblioteksverksamheten och förverkligandet av kommunens kulturpolitiska mål.

Aktuella kallelser och möteshandlingar

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 13 juni 2023

Arbetsutskottet

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 30 maj 2023

Senaste protokoll, nämnden

Senaste protokoll, arbetsutskottet

Nyligen justerade protokoll hittar du på den digitala anslagstavlan.

 

Nämndens ledamöter

Lena Carneland

Ordförande
Johan Ågren (S)
Skicka e-post till Johan

Vice ordförande
Matilda Lundberg (C)
Skicka e-post till Matilda

 • Peder Lundberg, S
 • Elin Sjöström, S
 • Susan Palm, M
 • Agneta Nilsson, M
 • Hanna Lindberg, V
 • Maria Olofsson, C
 • Sandra Bingebo, KD

Ersättare

 • Per-Erik Lundmark, S
 • Jacqueline Forsberg, S
 • Peter Sohlman, S
 • Maria Sundström, M
 • Cajsa Johansson, M
 • Bengt-Erik Näslund, V
 • Jolanta Gierniene, C
 • Cecilia Palmborg, MP
 • Emma Lundkvist, SD