Barn- och utbildningsnämnd samt arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Uppgifterna omfattar förskoleklass och grundskola.

I nämnden ingår även ansvaret för den kommunala musikskolan samt biblioteksverksamheten och förverkligandet av kommunens kulturpolitiska mål.

Aktuella kallelser och möteshandlingar

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 13 december 2022

Arbetsutskottet

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 15 november 2022

Senaste protokoll, nämnden

Senaste protokoll, arbetsutskottet

Nyligen justerade protokoll hittar du på den digitala anslagstavlan.

 

Nämndens ledamöter

Lena Carneland

Ordförande
Susanne Bygdén (S)
Skicka e-post till Susanne

Vice ordförande
Matilda Lundberg (C)
Skicka e-post till Matilda

 • Peder Lundberg (S)
 • Lillemor Lundgren S)
 • Michael Björk (S)
 • Hanna Lindberg (V)
 • Susan Palm (M)
 • Bertil Burén (C)

Ersättare

 • Per-Erik Lundmark (S)
 • Hans Granberg (S)
 • Damas Rusaraganya (S)
 • Peter Sohlman (S)
 • Bengt-Erik Näslund (V)
 • Agneta Nilsson (M)
 • Elisabeth Mach (C)
 • Anders Vonkavaara (C)
 • Gustav Essebro (KD)