Kommunstyrelse och arbetsutskott

Kommunstyrelsen är kommunens "regering" som leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter. Ekonomifrågorna och samhällsbyggnadsfrågorna dominerar styrelsens arbete.

Kommunstyrelsen bereder och ger förslag till beslut i alla ärenden som behandlas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen utser arbetsutskottet som bereder ärenden och fattar beslut på delegation i den omfattning kommunstyrelsen bestämmer.

Aktuella kallelser

Kommunstyrelsen

Just nu finns ingen aktuell kallelse

Arbetsutskottet

Just nu finns ingen aktuell kallelse

Senaste protokoll, styrelsen

Senaste protokoll, arbetsutskottet

Här finns protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott från de två senaste åren samt från innevarande år.

2022

2021

2020


Nyligen justerade protokoll hittar du på den digitala anslagstavlan.

 

Kommunstyrelsens ledamöter

Lena Carneland

Kommunalråd
Ordförande
Anna Frej (S)

Tel: 0935-141 01
Skicka e-post till Anna

Oppositionsråd
Vice ordförande
Anders Nilsson (C)

Tel: 0935-141 02
Skicka e-post till Anders

 • Lena Carneland (S)
 • Per-Erik Lundmark (S)
 • Johan Ågren (S)
 • Viktoria Lapinniemi (V)
 • Per Nyström (V)
 • Jan Nilsson (M)
 • Erik Fastevik (C)
 • Hanna Lundberg (C)
 • Hans-Inge Smetana (KD)

Ersättare

 • Anna-Stina Ögren (S)
 • Sofie Gustavsson (S)
 • Henric Jakobsson (S)
 • Leif Andersson (S)
 • Bengt Erik Näslund (V)
 • Gösta Eklund (M)
 • Patricia Riselius (C)
 • Ingmarie Lindqvist (C)
 • Bertil Kohl (L)
 • Emma Lundkvist (SD)

Arbetsutskottets ledamöter

Ordförande
Anna Frej (S)

Vice ordförande
Anders Nilsson (C)

 • Viktoria Lapinniemi (V)
 • Jan Nilsson (M)
 • Hans-Inge Smetana (KD)

Ersättare

 • Lena Carneland (S)
 • Per-Erik Lundmark (S)
 • Johan Ågren (S)
 • Erik Fastevik (C)
 • Bertil Kohl (L)