Kommunstyrelse och arbetsutskott

Kommunstyrelsen är kommunens "regering" som leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter. Ekonomifrågorna och samhällsbyggnadsfrågorna dominerar styrelsens arbete.

Kommunstyrelsen bereder och ger förslag till beslut i alla ärenden som behandlas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen utser arbetsutskottet som bereder ärenden och fattar beslut på delegation i den omfattning kommunstyrelsen bestämmer.

Aktuella kallelser

Kommunstyrelsen

Kallelse 28 maj Pdf, 347.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsutskottet

Ingen aktuell kallelse

Senaste protokoll, styrelsen

Senaste protokoll, arbetsutskottet

Här finns protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott från de två senaste åren samt från innevarande år.

2024

2023

2022

Nyligen justerade protokoll hittar du på den digitala anslagstavlan.

 

Kommunstyrelsens ledamöter

Lena Carneland

Kommunalråd
Ordförande
Anna Frej (S)

Tel: 0935-141 01
Skicka e-post till Anna

Oppositionsråd
Vice ordförande
Anders Nilsson (C)

Tel: 0935-141 02
Skicka e-post till Anders

Jan Nilsson

Andre
Vice ordförande
Jan Nilsson (M)

 • Lillemor Lundgren, S
 • Leif Andersson, S,
 • Anton Pettersson, S
 • Ulla-Britt Andersson, M
 • Victoria Lapinniemi, V
 • Erik Fastevik, C
 • Hans-Inge Smetana, KD
 • Emma Lundkvist, SD

Ersättare

 • Johan Ågren, S,
 • Sofie Gustafsson, S
 • Henric Jakobsson, S
 • Gösta Eklund, M
 • Pia Bolin, M
 • Bengt-Erik Näslund, V
 • Hanna Lindberg, V
 • Matilda Lundberg, C
 • Ingmarie Lindqvist, C
 • Elisabeth Essebro, KD
 • Per Nordlund, SD

Arbetsutskottets ledamöter

Ordförande
Anna Frej (S)

Vice ordförande
Anders Nilsson (C)

 • Leif Andersson (S)
 • Jan Nilsson (M)
 • Viktoria Lapinniemi (V)

Ersättare

 • Lillemor Lundgren (S)
 • Anton Pettersson (S)
 • Ulla-Britt Andersson (M)
 • Bengt-Erik Näslund (V)
 • Hans-Inge Smetana (KD)
 • Erik Fastevik (C)