Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Liljaskolans styrelse och arbetsutskott

Styrelsen svarar för ledning, samordning och utveckling av Liljaskolans verksamhet. Liljaskolan är Vännäs kommuns gymnasieskola med ca 950 gymnasieelever och 200 vuxenstuderande.

Aktuella kallelser och möteshandlingar

Liljaskolans styrelse

Ingen aktuell kallelse

Arbetsutskottet

Ingen aktuell kallelse

Senaste protokoll, styrelsen

Senaste protokoll, arbetsutskottet

Nyligen justerade protokoll hittar du på den digitala anslagstavlan.

 

Nämndens ledamöter

Lena Carneland

Ordförande
Gösta Eklund (M)
Skicka e-post till Gösta

Vice ordförande
Tommy Bingebo (C)
Skicka e-post till Tommy

  • Barbro Lundmark, S
  • Per-Erik Lundmark, S
  • Olof Johnson, S
  • Magnus Jälmbrant, V
  • Ulf Eriksson, C

Ersättare

  • Dagmar Schröder, S
  • Eva Vännberg, S
  • Agneta Nilsson, M
  • Erik Fastevik, C
  • Hans-Inge Smetana, KD