Plan- och miljönämnd

Plan- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden in­om dessa områden.

Förutom dessa arbetsuppgifter fullgör nämnden även de trafikuppgifter som avses i 1 § lagen (1978:244) om nämnder för vissa trafikfrågor.

Plan- och miljönämnden svarar också för räddningstjänsten och de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden som svarar för räddningstjänsten.

Nyligen justerade protokoll hittar du på den digitala anslagstavlan.

 

Nämndens ledamöter

Lena Carneland

Ordförande
Sofie Gustafsson (S)
Skicka e-post till Sofie

Personen har ingen portträttbild

Vice ordförande
Leif Lindgren (C)
Skicka e-post till Leif

  • Berit Persson (S)
  • Kjell Holmlund (S)
  • Jimmy Rosén (V)
  • Mattias Eriksson (C)
  • Martin Hermansson (KD)

Ersättare

  • Stig Hörnqvist (S)
  • Vakant (S)
  • Ingemar Helgesson (M)
  • Sofia Blomquist (C)
  • Bertil Kohl (L)