Sammanträdestider 2022

Här hittar du de samlade sammanträdestiderna för 2022. I juli månad sker inga politiska sammanträden.

Kallelser och protokoll från nämnd och eventuellt arbetsutskott hittar du under respektive nämnds informationssida. Gå direkt till dem via länkarna nedan.

Teckenförklaring för KSAU, KS och KF
* Tertial 1 + budget
** Tertial 2
*** Årsredovisning

Sammanträden

2022

KF

KS

KS
AU

VON

VON
AU

Mötestid:

Kl. 10

Kl.10

Kl. 8.30

Kl. 10

Kl. 8.30

Januari25


27

Februari

28

7

15

2

23

Mars


21***

8, 29


21
kl 8:00

April

11 ***


19*

13
kl 9:00


Maj


30**

3, 17

16

11

Juni

13**

20

7

21

8

Augusti23


24

September


26**

13

14


Oktober

17 **


4, 18

5

12

November


14

1, 22*

23

1

December

5


13*


14

Sammanträden

2022

POM

BOU

BOU
AU

LS

LS
AU

Mötestid:

Kl. 13.30

Kl. 08:30

Kl. -

Kl. 13.30

Kl. 13

Januari25

kl. 10:45Februari

14

8

kl. 10:45


3


Mars


29

15

kl. 08:30

28

kl 8:30

9
kl 8:30

April

4


26

kl. 09:00


20

kl 14:00

Maj


10

24

kl. 09:30

19


Juni

7

14

kl. 10:30
Augusti

30

kl 8:30

September

5

20

kl. 08:15

6

15


Oktober


25

11

27

13

November

7


15

24

10

December


13

kl. 10:00


15


Förkortningar

KF Kommunfullmäktige
KS Kommunstyrelsen
KSAU Kommunstyrelsens arbetsutskott
VON Vård- och omsorgsnämnden
VONAU Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
POM Plan- och miljönämnden
BOU Barn- och utbildningsnämnden
BOUAU Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
LS Liljaskolans styrelse
LSAU Liljaskolans styrelses arbetsutskott