Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Valnämnden

Valnämnden har hand om frågor som rör allmänna val, till exempel val till kommunfullmäktige, Riksdag, regionfullmäktige och EU-parlamentet. Valnämnden i Vännäs kommun består av fem ledamöter och fem ersättare.

Vallagen bestämmer det mesta om hur arbetet vid allmänna val ska gå till för att det ska göras på samma sätt i hela Sverige. Valmyndigheten är en statlig myndighet som ansvarar för det övergripande arbetet med valet, till exempel tar de fram handledningar och utbildningar, tydliggör vad lagen säger genom föreskrifter, trycker valsedlar och röstlängder och ser till att alla som har rätt att rösta får röstkort.

Varje kommun ansvarar sedan för att genomföra valet i sin kommun. Valnämnden bestämmer hur valet praktiskt ska genomföras i den egna kommunen, bland annat vilka vallokaler som ska användas, i vilken omfattning förtidsröstning ska ske och ersättning för de som arbetar som valförrättare. För att ett val ska kunna genomföras behövs det många frivilliga som hjälper till att ta emot röster på valdagen, valnämnden beslutar om vilka dessa personer ska vara.

Valnämnden ansvarar för alla röster som lämnas i kommunen (även förtidsröster som har transporterats hit av posten) under valperioden. Valnämnden i Vännäs kommun sorterar förtidsröster, överlämnar röster till Länsstyrelsen för den slutliga räkningen och räknar röster på den så kallade onsdagsräkningen (alla röster som inte räknats i vallokalen på valnatten).

Valnämnden har till sin hjälp ett valkansli som består av tjänstemän specialiserade på valfrågor. Detta kansli jobbar med valfrågor under valperioden och har under övrig tid andra arbetsuppgifter.

Valnämnden sammanträder inför allmänna val men kan även sammanträde på andra tider, till exempel inför folkomröstningar.

Nämndens ledamöter

Lena Carneland

Ordförande
Magnus Jälmbrandt (V)

Leif Lindgren

Vice ordförande
Sofia Blomquist (C)

  • Berit Persson, S
  • Olof Johnson, S
  • Karl-Johan Palm, M

Ersättare

  • Lena Carneland, S
  • Kjell Holmlund, S
  • Leif Andersson, S
  • Gösta Eklund, M
  • Sandra Bingebo, KD