Vännäs fastigheters styrelse

Vännäs Fastigheter AB är ett av Vännäs kommun helägt kommunalt bolag. Enligt bolagsordningen ska styrelsen i bolaget bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter med högst 3 suppleanter.

Kommunfullmäktige väljer ledamöter och suppleanter till bolaget samt utser ordförande och vice ordförande i styrelsen bland dess ledamöter.

Nämndens ledamöter

Lena Carneland

Ordförande
Anna Frej (S)

Leif Lindgren

Vice ordförande
Ulf Eriksson (C)

  • Leif Andersson, S
  • Jan Nilsson, M
  • Per Nyström, V

Ersättare

  • Olof Johnson, S
  • Fredrik Elback, S
  • Erik Fastevik, C