Vård- och omsorgsnämnd samt arbetsutskott

Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som sägs i lag om socialnämnd, förutom ansvar för förskole- och fritidshems­verksamheten.

Vård- och omsorgsnämnden utövar också ledningen för den kommunala hälso- och sjukvården samt ledningen för verksamheten med stöd och service enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vård- och omsorgsnämnden fullgör även kommunens uppgifter enligt lag om riksfärdtjänst, lag om färdtjänst och fastställer regler för den kommunala riksfärdtjänsten.

Aktuella kallelser och möteshandlingar

Nämnden

Kallelse von 17 juni Pdf, 102.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsutskott

Ingen aktuell kallelse

Senaste protokoll, nämnden

Senaste protokoll, arbetsutskottet

Nyligen justerade protokoll hittar du på den digitala anslagstavlan.

 

Nämndens ledamöter

Lena Carneland

Ordförande
Henric Jakobsson (S)
Skicka e-post till Henrik

Vice ordförande
Ingmarie Lindqvist (C)
Skicka e-post till Ingmarie

 • Kjell Holmlund, S
 • Johanna Abrahamsson, S
 • Lars Ågren, M
 • Maria Sundström, M
 • Mats Fantenberg, V
 • Roger Larsson, C
 • Per Nordlund, SD

Ersättare

 • Monica Nygren, S
 • Folke Eriksson, S
 • Ulla-Britt Andersson, M
 • Caisa Johansson, M
 • Micaela Fahlgård, V
 • Henrik Lindberg, V
 • Patricia Riselius, C
 • Maria Olofsson, C
 • Runa Hermansson, KD