Planer, styrdokument och lagar

Dokumenten och lagarna nedan är sorterade i bokstavsordning efter ämne, till exempel Renhållning, Skola, Upphandling, Översiktsplanering eller Krisberedskap.

A till E

F till K

L till R

Landsbygdsutveckling

Renhållningsordning

I varje kommun ska det finnas en renhållningsordning. Den måste innehålla en lokal renhållningsföreskrift och en avfallsplan.

Lokal renhållningsföreskrift

Den lokala renhållningsföreskriften i Vännäs är antagen av kommunfullmäktige 2023-12-11 (KF § 94). Föreskriften gäller från och med 2024-01-01.

Avfallsplan

S till Ö