Företagsfrämjande aktörer

I nedanstående lista hittar du aktörer som jobbar med näringslivsutveckling. En del av dem kan ge råd och tips i företagande eller hjälpa till med finansiering. En del av dem arbetar för ett bra företagsklimat eller för att främja en viss bransch eller med en särskild målgrupp.

Under respektive aktör kan du se inom vilka av dessa fyra områden, Prestart, Starta, Driva, Växa, aktören kan stötta ditt företag.

Nationella aktörer

Arbetsmiljöverket

Tillsyn råd och information om regler och lagstiftning.
För företag som vill starta, driva och växa.

Till av.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Almi

Information och rådgivning om främst finansiering & affärsutveckling för växande företag.
För företag som vill driva och växa.

Till almi.se/vasterbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Business Sweden

Personlig exportrådgivning. Kompetensutveckling kopplat till internationalisering.
För företag som vill växa.

Till business-sweden.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Västerbottens Handelskammare

Västerbottens Handelskammare är en fristånde och politiskt oberoende näringslivsorganisation med medlemsföretag i Västerbotten. Dess uppdrag är att företräda medlemmarnas intressen inom områdena internationell handel, kompetensförsörjning och infrastruktur. Genom aktivt påverkansarbete och samverkan med medlemmar och andra aktörer bidrar de till att förbättra förutsättningarna för företags tillväxt i Västerbotten.

Till Västerbottens Handelskammare Länk till annan webbplats.

Regionala aktörer

Ackra Invest AB

Ackra Invest AB är ett regionalt riskkapitalbolag. De verkar i Norrland, företrädesvis i Väster- och Norrbotten där de framförallt investerar i små- och medelstora företag. För företag som vill växa.

Till acrainvest.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Norrlandsfonden

Norrlandsfonden är norra Sveriges ledande topplånefinansiär som skapar framgång genom att främja utvecklingen i regionens tillväxtföretag. Varje år lånar de ut mer än 300 miljoner kronor till nyetablering, utveckling och expansion i det norrländska näringslivet.

Till norrlandsfonden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Connect, affärsänglar

Till connectsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.