Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Socialt företagande

Bär du på en Social innovation eller bär på en samhällsnyttig idé som du vill ta vidare?

Arbetsmarknadsavdelningen samarbetar med Coompanion som erbjuder kostnadsfri rådgivning för dig som är aktiv inom området samhällsentreprenörskap och social innovation. Det kan vara personer/organisationer inom offentlig, privat och idéburen sektor.

Coompanion är en rådgivningsfunktion när det gäller idéer, frågeställningar och finansiering.

För rådgivning kontakta dem på 090-17 81 90