Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Brandfarliga eller explosiva varor

Den som hanterar brandfarliga gaser eller vätskor i större mängder måste ha tillstånd för detta. Tillstånd söker du hos räddningstjänsten.

För ytterligare upplysningar, besök MSB's hemsida eller ring kommunens räddningstjänst, tel: 0935-140 00 (vx).

Ansök om tillstånd

I vår portal för självservice kan du ansöka om nytt tillstånd, ansöka om innehavarskifte, anmäla föreståndare för befintligt tillstånd eller ansöka om förlängning av gällande tillstånd för hantering av brandfarliga varor.