Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Gräva och schakta

Den som avser att göra något ingrepp i kommunal mark (gatumark, parkmark etc) måste ansöka om tillstånd hos kommunen.

Kontakta Gatuavdelningen för mer information.