Upphandling och inköp

Vännäs kommun har samarbetsavtal med Umeå kommun om samordnade upphandlingar. Umeå kommun samordnar upphandling av många varor och tjänster för samtliga kommuner i Umeåregionen.

Vännäs kommun väljer vilka av de upphandlingar som Umeå erbjuder vi vill delta i. Vännäs kommun deltar även i upphandlingar som samordnas av andra myndigheter och organisationer, regionalt och nationellt.

Policy för upphandling och inköp

Vännäs kommun har en inköps- och upphandlingspolicy. Styrdokumenten omfattar all upphandling och all användning av ingångna avtal för varor, tjänster och byggentreprenader. Styrdokumenten gäller för Vännäs kommuns samtliga nämnder/styrelser, förvaltningar och helägda bolag.

I styrdokumenten står det att våra upphandlingar ska ta hänsyn till

  • ekonomisk hållbarhet och näringsliv
  • social hållbarhet
  • ekologisk hållbarhet.

På sidan Planer, styrdokument och lagar hittar du vår inköps- och upphandlingspolicy under rubriken Upphandling.

Riktlinjer för upphandling

  • Upphandling i Vännäs kommun syftar till att köpa in rätt saker till rätt pris till kommunens verksamheter.
  • Vännäs kommun följer lagen om offentlig upphandling (LOU) vid inköp av tjänster, varor och byggentreprenader.
  • Våra upphandlingar annonseras via databasen E-avrop. På E-avrop ligger också våra avtal.

E-avrop

För dig som är företagare är E-avrop ett bra verktyg att få information om när kommunen annonserar en upphandling som intresserar dig. För att bevaka Vännäs kommuns upphandlingar kan du kostnadsfritt skapa ett användarkonto på E-avrop.

Via E-avrop kan du även bevaka Västerbottensportalen som är en samlad databas för alla upphandlingar från Västerbottens alla kommuner.

På E-avrop kan du söka bland avtalen i vår avtalsdatabas. Många av de varor och tjänster som kommunen nyttjar tecknas i så kallade ramavtal som gäller för hela kommunen under en viss tid.