Artikeln publicerades 2 september 2014

Trafikverket bygger om plattform i Vännäs

Trafikverket påbörjar nu arbetet med att bygga om plattformen vid spår ett i Vännäs. Arbetet beräknas pågå till den 1 november.

Arbetsområdet ligger till höger om stationshuset och plattformen ska höjas och bli mer lättillgänglig och anpassad för funktionshindrade. Dessutom byggs sittplatser och väderskydd närmare tåget för resenärerna. I dag är plattformen vid spår ett så låg att det är olämpligt för tåg med persontrafik att använda den.

– Vi kommer att höja plattformen med 25 centimeter och bygga in taktila ledstråk för synskadade, säger Per Lindmark, projektledare på Trafikverket.

Det kommer även att bli lättare att ta sig upp på plattformen. Väderskyddet kommer att vara i glas och plattformen kommer att få ny belysning.

– En skyddsinhägnad gångpassage kommer att göra det möjligt för resenärerna att passera byggarbetsplatsen. När vi är färdiga kommer plattformen att likna den i Vännäsby i design och utformning, säger Per Lindmark.

Plattformen vid spår 1 kommer att vara avstängd under hela byggtiden. Den del av plattformen som är framför stationshuset kommer inte att påverkas av bygget. Spårpassagen som används idag för att ta sig till och från tågen på spår 2 kommer att vara öppen som vanligt under byggtiden.

Vännäs kommun logotyp