Artikeln publicerades 7 maj 2015

Pressmeddelande: 1 miljon kr extra till vuxenutbildning i Vännäs

Ett enigt kommunfullmäktige i Vännäs har beslutat att satsa ytterligare en miljon kronor på yrkesinriktade vuxenutbildningar under år 2015.

– För Vännäs kommun är detta en viktig satsning på våra kommunmedborgare som nu står utanför arbetsmarknaden. Vi vill att de extra medlen ska gå till utbildningar inom de yrkesområden där efterfrågan är stor inom kommunen, vilket i sin tur ger varje individ som går någon av dessa utbildningar ökade möjligheter till arbete, säger kommunalrådet Johan Söderling.

Liljaskolan har fått uppdraget att fördela och i vissa fall anordna utbildningarna. De personer som är intresserade att söka kan redan nu kontakta studievägledarna vid Liljaskolan.

– Tack vare den extra satsningen från kommunen kommer Liljaskolan att kunna utbilda ytterligare 20 kommunmedborgare till undersköterskor. Dessutom kommer ytterligare 5 – 10 andra yrkesutbildningar att kunna genomföras. Vi kommer då att prioritera yrkesutbildningar mot bristyrken inom Vännäs kommun, berättar Andreas Lundholm, ansvarig rektor vid Liljaskolan för dessa utbildningar.

Vännäs kommun logotyp