Artikeln publicerades 18 juni 2015

Pressmeddelande: Elitinriktad ridsportutbildning till Vännäs

Mycket talar nu för att Sveriges nordligaste nationella elitutbildning, NIU, inom ridsport etableras i Vännäs med planerad start hösten 2016. Det är Liljaskolan som i samarbete med Vännäs Ryttarförening tagit sikte på att starta utbildningen, vilket nu tillstyrkts av Svenska Ridsportförbundet och godkänts av Skolverket.

Ridsporten växer och är idag Sveriges näst största ungdomsidrott. Att ridsporten domineras av tjejer ser vi som mycket positivt för Liljaskolans del, då vi av tradition haft fler killar bland eleverna, säger Henrik Bolin, rektor på Liljaskolan.

Idrottsutbildningen blir den enda i sitt slag norr om Ånge och målet med utbildningen är att eleverna på sikt ska kunna nå nationell elit.

– Med de utökade möjligheterna som NIU-satsningen ger kan vi locka sportens mest framträdande tränare och föreläsare till olika arrangemang och därigenom lyfta ridsporten i hela norra regionen. Utbildningen skapar också en möjlighet för de ungdomar som satsar helhjärtat på sin idrott att kunna bo kvar i regionen och att kombinera gymnasiestudier med ridning på allra högsta nivå, säger Håkan Bergman, ordförande i Vännäs RF.

Liljaskolan och Vännäs Ryttarförening samarbetar sedan flera år genom idrottsspecialisering inom ridning. Med en satsning på NIU får regionen en stark och heltäckande utbildning inom ridsport. Eleverna med ridning som specialidrott och NIU-eleverna kommer att kunna genomföra vissa gemensamma lektioner, vilket gynnar sammanhållningen och utvecklingen bland eleverna.

Förberedelserna och planeringsarbetet för NIU ridning påbörjades redan 2013 och nu när ansökningarna beviljats av Ridsportförbundet och Skolverket går arbetet in i en ny fas.

– Fokus läggs nu på arbetet med studieplanering, att anpassa och skapa rätt förutsättningar på ridanläggningen, marknadsföring och rekrytering av personal och tränare, avslutar Henrik Bolin.

Om de sista pusselbitarna faller på plats beräknas utbildningen starta höstterminen 2016.

Henrik Bolin
Rektor och bitr. gymnasiechef Liljaskolan

Håkan Bergman
Ordförande, Vännäs Ryttarförening

Foten på en ryttare till häst