Artikeln publicerades 25 augusti 2015

Vännäs järnvägsstation

Pressmeddelande: Vännäs kommun köper inte Vännäs järnvägsstation

Vännäs kommuns kommunstyrelse beslutade vid sammanträdet 24 augusti att inte förvärva Vännäs Järnvägsstation.

Jernhusen AB hade erbjudit Vännäs kommun att förvärva järnvägsstationen till ett pris om 1,2 miljoner kronor.

Kommunen tog beslutet efter noga övervägande efter det att en utredning gjorts om framtida kostnader på grund av eftersatt underhåll och behov av lokalanpassningar, samt på grund av osäkerhet kring tillgänglighet och brandskydd.

– Kommunen har länge diskuterat ett förvärv av den anrika järnvägsstationen. Men med tanke på att köpet för framtiden medför stora kostnader väljer vi att inte att inte köpa den. Men självklart vill vi vara en part med Jernhusen AB när fastighetens framtid diskuteras. Järnvägsstationen är viktig för Vännäsborna och därför vill vi politiker vara med och värna den, dock utan att äga den, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Söderling (S).

För mer information kontakta:
Johan Söderling (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Tel: 070-598 02 14