Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 16 december 2015

Underlätta väghållningen i vinter, för allas säkerhet!

För att underlätta vinterväghållingen ber vi alla att ta sitt ansvar för att flytta fordon och övrigt, som står långtidsparkerade ute på våra gemensamma gator. De skall flyttas in på den egna fastigheten eller fraktas bort.

Fordon och annat som står ute på våra gator är både ett irritationsmoment och en trafikfara framför allt under vinterhalvåret. Det är av yttersta vikt att alla tar sitt ansvar så att det går att snöröja och halkbekämpa våra gator för att säkerheten ska bli så bra som möjligt.

Vid frågor kontakta:
Infrastrukturavdelningen
Telefon: 0935-14 000 (växeln)
gataochpark(at)vannas.se