Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 30 november 2016

Öppna jämförelser 2016 – Vi vill ge varje barn bästa möjliga utbildning

Skolorna i Vännäs har de senaste åren genomfört en mängd åtgärder för att ge varje barn bästa möjliga livschans. Vi ser nu att resultaten i de yngre åldrarna förbättras, och vi är övertygade att denna förbättring också är på väg att slå igenom ända upp till årskurs 9.

Öppna Jämförelser utgår uteslutande från resultaten för åk 9 och bedömer inte verksamheten som helhet. Här har vi inte lyckats tillräckligt bra, och därför är vår ranking också låg. Vi kommer att ta fortsatta krafttag och vår bedömning är att resultaten kommer att vara bättre redan våren 2017.

I en nyligen publicerad rapport från SKL (Öppna jämförelser) hamnar Vännäs kommun på en mycket låg ranking vad gäller skolan. Det är något vi tar och ska ta på största allvar. Samtidigt behöver läget nyanseras.

Vi har de senaste åren sett förbättringar av resultaten i de yngre åldrarna, och även för årskurs 7 och 8, men för slutbetygen för åk 9 våren 2016 som denna rapport uteslutande utgår från har vi inte lyckats tillräckligt bra.

I de flesta rankingar där hela skolan räknas in brukar vi i Vännäs hamna på lite över mitten när alla kommuner jämförs. Det är vi inte nöjda med. Jag ser framför mig att vi inom några år har bland de högre resultaten i Sverige.

För att nå dit har vi de senaste åren arbetat mycket hårt med att förbättra kvalitén i våra skolor. Vi bygger från grunden vilket tar tid, och vi kan fortfarande bli mycket bättre. Men det är tydligt att mycket positivt sker och har skett.

Tryggheten och trivseln hos eleverna har ökat i alla åldrar upp till årskurs 9. I jämförelse med fem år tillbaka är barnen mer förberedda språkligt och matematiskt när de lämnar förskolan. Resultaten i de lägre årskurserna är bättre och det gäller även resultat på de nationella proven. Vi kan alltså konstatera att våra yngre elever fått en allt bättre grund att bygga vidare från. Vi ser att detta kommer att öka förutsättningarna för ett bättre resultat också i åk 9. Vi ser också att de åtgärder som nu genomförs på Hammarskolan ytterligare kommer att bidra till detta.

Trots att mycket går åt rätt håll kan vi inte vara nöjda. Alla i skolan behöver fortsätta ta krafttag och tillsammans ta ansvar för att nå hela vägen fram. Det innebär att vi ska ge varje barn det just det barnet behöver, att alla elever ska lämna årskurs 9 med bra kunskaper i varje ämne och att vi ger förutsättningar för bästa möjliga livschans för varje barn. Där är vi inte ännu, men vi ska dit och det så snart det bara går.

Förutom att vi som skola ska ge en bra undervisning och skapa goda relationer med varje barn är det också viktigt hur vi uppfattas och hur attraktiva vi är. Hur vi pratar om skolan i Vännäs är viktigt. Vi kan alla hjälpas åt att lyfta Vännäs kommuns skolor.

Jag tror att alla i Vännäs vill att vi ska ha bra skolor och tillsammans kan vi göra en bra verksamhet ännu bättre. Jag tänker göra det jag kan och det tror jag du vill också.

Tomas Åström
Barn- och utbildningschef
Vännäs kommun