Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 26 september 2017

Pressmeddelande: Vännäs kommun klättrar till plats 77 i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet

Vännäs kommun fortsätter att förbättra sin placering i Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet. Ifjol förbättrade Vännäs kommun sitt resultat mest i hela Sverige och hamnade på plats 109 i rankingen. I år klättrar kommunen till plats 77! Det goda resultatet bygger på ett gemensamt och målmedvetet arbete av kommun och näringsliv.

Välfärdsavtrycket från företagen i Västerbottens län är 17 miljarder kronor. Företagens beslut om att växa, anställa, exportera, importera, bygga ut, investera eller avsluta sin verksamhet påverkar sysselsättning, skatteintäkter och vilket utbud av varor och tjänster vi har tillgång till. Företagarnas beslut påverkas av företagarnas omgivning - internationellt, nationellt, regionalt och inte minst lokalt.

Lokalt handlar det om exempelvis tillstånd och tillsyn, om bemötande och en tillförlitlig och snabb ärendehantering, dvs. faktorer som kommunorganisationen kan påverka. Svenskt Näringsliv mäter varje år företagsklimatet i de svenska kommunerna och väger samman enkätsvar med statistik om exempelvis sysselsättning och nyföretagande. Resultatet presenteras i form av en nationell ranking.

Vännäs klättrar i rankingen

Vännäs kommuns resultat i mätningen 2016 var plats 109 men har nu 2017 förbättrats till plats 77, vilket är ett gott resultat. På två år har kommunen förbättrat sin placering med ca 140 platser. Det sammanfattande omdömet om Vännäs näringslivsklimat från Vännäs företag är nu 3.71, vilket är en förbättring från fjolårets 3.52 på den 6-gradiga skalan. Det innebär att Vännäs kommun nu ligger mer än 0.3 enheter högre än genomsnittet i Sverige (3,36).

- Jag känner mig glad och stolt över det resultat kommunen och företagen åstadkommit tillsammans, men vi kommer fortsätta vårt arbete, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Söderling, S. Nu siktar vi på plats 50 till år 2020, det är utmanande men realistiskt.

- Vi i Företagarna ser mycket positivt på utvecklingen kring näringslivsklimatet i Vännäs, säger Emil Palm ordförande för Företagarna. Kommunen och näringslivet har skapat bättre och bättre förutsättningar till dialog och samarbete de senaste åren, vilket avspeglar sig i rankingen.

- Vi i Företagarna ser mycket positivt på utvecklingen kring näringslivsklimatet i Vännäs, säger Emil Palm ordförande för Företagarna. Kommunen och näringslivet har skapat bättre och bättre förutsättningar till dialog och samarbete de senaste åren, vilket avspeglar sig i rankingen.

Vännäs kommun och näringslivet har under flera år arbetat med att förbättra attityderna till företagande på olika sätt. Det har bland annat handlat om att lyfta det som händer i Vännäs, vara stolta och stärka varandra genom gemensamma projekt och arrangemang. Just nu pågår bland annat ett gemensamt arbete för att stärka den lokala handeln.

- Samarbetet har goda förutsättningar att utvecklas ännu mer och det hoppas vi inom Företagarna kunna bidra till, säger Emil Palm. Vi ser fram emot ett fortsatt arbete att ta detta vidare då både Kommun och Näringsliv står som starkast när vi knyter an i gemensam riktning.

- Vi är stolta över våra företagare och näringsliv, säger Johan Söderling. Näringslivet är viktigt för Vännäs tillväxt. De senaste åren har vi jobbat aktivt med att förbättra hur vi som kommun kan ge ännu bättre förutsättningar för våra företag, och vi ser att det ger resultat.

Högst betyg får tele- och it-nät, vägnät, tåg och flyg samt allmänhetens attityder till företagande. De områden som förbättrats mest i relation till 2016 års resultat är kommunpolitikernas attityder och upplevd konkurrens från kommunens verksamheter. De områden som företagen betygsätter lägst enligt mätningen är tillgång till relevant kompetens och området upphandling, vilket är samma områden som framkom i mätningen 2016.

- Ett av de områden som vi måste arbeta ännu mer med är upphandling, säger kommunchef Karolina Johansson. Där ser vi att vi har fortsatt låga betyg, även om vi ligger högre än genomsnittet i Sverige. Detta måste vi ta tag i. Under delar av året har vi saknat upphandlare, och det påverkar säkert också vårt resultat.

- Att fortsätta lyfta Vännäs som attraktiv boendeort är viktigt för företagens möjligheter att rekrytera och behålla kompetent personal. Genom att fortsätta jobba målmedvetet med dialog, information och marknadsföring vill vi bidra till att stärka detta, säger Christin Westman, näringslivsutvecklare.

Det som företagen lyfter som de viktigaste åtgärderna för ett ännu bättre företagsklimat är fler bostäder, lägre skatter och avgifter samt bättre förståelse hos tjänstemän och politiker för företagande.

Resultatet kommer nu att analyseras mer ingående bland annat vid dialogfrukosten den 28/9 då även representanter från Svenskt Näringsliv deltar, samt vid kommunens näringslivsråd.

Kontaktinformation
Karolina Johansson
Kommunchef
Tel: 070-232 14 44

Christin Westman
Näringslivsutvecklare
Tel: 070-389 18 54