Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 25 februari 2019

Pressmeddelande: 81 000 kr till satsningar för hållbarhet i Vännäs kommuns verksamheter

Ledningsgruppen i Vännäs kommun har beslutat om att dela ut cirka 81 000 kr till fem olika hållbarhetssatsningar i kommunens verksamheter. Pengarna delas ut från en klimatfond som kommunen har startat.

Klimatkompensation vid flygresor

Sedan 2018-01-01 klimatkompenserar Vännäs kommuns verksamheter för varje flygbiljett när medarbetare eller förtroendevalda reser med flyg i tjänsten. Klimatkompensationen innebär att varje biljett får ett prispåslag med 20 % som sedan läggs i en klimatfond. Pengarna i fonden ska sedan återföras till kommunala verksamheter i form av klimat- och miljöåtgärder.

- Ledningsgruppen i Vännäs vill jobba för att våra verksamheter ska resa så klimatsmart som möjligt, säger Karolina Johansson, kommunchef. Att klimatkompensera är ett sätt att få våra medarbetare att tänka en extra gång när de väljer färdmedel i tjänsten. Om någon ändå måste välja flyget så kan fonden vara ett sätt att väga upp den klimatpåverkan som resan har och skapa förutsättningar miljöpositiva projekt.

Alla verksamheter i Vännäs kommun har kunnat söka om pengar från Klimatfonden. Totalt kom ansökningar för cirka 200 000 kr in till ledningsgruppen.

De projekt som har fått pengar är:

Förskolan Lägret - 6300 kr för komposter

Ett av förskolans ledord är hållbar utveckling. Barn och pedagoger har nu arbetat med temat jord, luft och eld. Tanken med inköpen av komposter är att mat som blir över ska bli näringsrik jord som kan användas till förskolans odlingar, som i sin tur blir mat. Arbetet med komposterna får ett lärande syfte utifrån en hållbar framtid och det blir även en hållbar process för hela förskolan.

Liljaskolan - 45 000 kr för Working Eco Driving

Liljaskolan har som avsikt att bli den grönaste skolan i regionen bland annat genom en tydlig, miljöprofil. Skolan har en lång tradition av atterbjuda utbildningar inom transport, fordon och anläggningar som är beroende av fossildrivna maskiner.

Liljaskolans fordon- och transportprogram och bygg- och anläggningsprogram har över hundra elever som alla är potentiella yrkesförare efter utbildningen. Skolan vill nu driva ett pilotprojekt för att integrera ett vanemönster i utbildningarna som bidrar till att vi inte förbränner mer bränsle än nödvändigt. Genom projektet utbildas personalen i bränslesnål körning med tunga fordon, för att sedan lära vidare denna kunskap till eleverna.

Förskolan Rönnen - 900 kr för Bokashi startset

Förskolan startade hösten 2018 med en resa mot Grön Flagg. Som en del i den resan vill förskolan ta hand om delar av förskolans matavfall genom bokashimetoden. Förskolan vill skapa nyfikenhet och på så sätt skapa ett mer långsiktigt engagemang hos barnen och deras familjer för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Förskolan Ögonstenen - 4000 kr för plastbantning

Förskolan har bytt ut mycket av plasten som ett led i att giftbanta förskolan utifrån naturskyddsföreningens rekommendationer i projektet "operation giftfri förskola". Med bidraget kommer förskolan att byta ut skötbäddar.

KLK och SBF - 25 000 kr för intelligenta motorvärmare

Förvaltningarna har miljövänliga hybridbilar men det saknas motor- och kupévärmare som går på el och därmed körs bilarna med kallstart. Med kallstart blir förbränning dålig vilket leder till högre bränsleförbrukning samtidigt som luftföroreningen blir mångdubbelt högre än när motorn och katalysatorn har uppnått arbetstemperaturer.

Ett inköp av intelligenta motorvärmarstolpar som går automatiskt med hänsyn till utomhustemperaturen innebär att utsläppen av CO/koldioxid minskar med 125 kg/år.

Kontaktperson:
Karolina Johansson
Kommunchef
Vännäs Kommun