Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 19 augusti 2021

Vännäs Fastigheter köper det gamla järnvägshotellet

Vännäs Fastigheter har förvärvat fastigheten vid Vännäs station med anor från sekelskiftet. Priset är 1,6 miljoner kronor med tillträde den 31 augusti 2021. Byggnaden avser cirka 500 kvm handelslokaler.

järnvägshotellet

Historiskt har byggnaden nyttjats som hotell men i modern tid har den inrymt restaurangverksamhet, senast Restaurang Perrongen. De sista åren har byggnaden stått tom och är idag i stort behov av reparations- och underhållsåtgärder. Fastigheten är belägen bredvid det framtida torget i centrala Vännäs och har ett av centrums bästa skyltlägen.

- Vi har under en längre tid varit intresserade av att förvärva byggnaden för att utveckla centrumkärnan. En diskussion kring fastighetens värde har gjort att köpet dragit ut på tiden. Då huset varit kallt de två senaste vintersäsongerna har underhållsbehovet vuxit. Med kommunens bästa i åtanke är vår bedömning att vi inte kan ha en övergiven byggnad i direkt anslutning till vårt framtida torg varför vi som samhällsbyggare behöver agera. Utifrån rådande förutsättningar, med beaktande av risken till att byggnaden ytterligare ska förfalla, har vi accepterat att betala 1,6 miljoner. Nu kan vi säkerställa att byggnaden omhändertas vilket är det viktigaste, säger Per Lundqvist, VD för Vännäs Fastigheter.

Vännäs Fastigheter kommer direkt efter tillträdet att varmbona byggnaden samt städa upp inom och kring fastigheten. Under kommande år planerar bolaget att måla om fasad och byta tak.

- Vännäs Fastigheter har idag inga lediga kommersiella lokaler varför förvärvet kommer att bidra till cirka 500 kvm vakanta ytor att utveckla. Vi har en stark tro på Vännäs utveckling och är övertygande om att vi tillsammans med det lokala näringslivet kommer att kunna lokalisera hållbara verksamheter som ökar Vännäs attraktivitet, avslutar Per Lundqvist.