Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 7 september 2021

Har du fått SCB:s medborgarundersökning? Hjälp oss att bli bättre

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende.

Hjälp oss att bli bättre genom att svara på medborgarundersökningen. Dina åsikter är viktiga för det fortsatta arbetet på Vännäs kommun.

Insamlingen pågår till och med 3 november 2021. Resultatet presenteras i december.

Bild med texten "Är du utvald?"