Artikeln publicerades 10 september 2021

Engagerade elever läser vuxenutbildningen till undersköterska på Liljaskolan

De senaste åren har söktrycket ökat på Liljaskolans vuxenutbildning för undersköterskor. Inom vården finns ett stort behov av utbildad personal och eleverna på vuxenutbildningen är taggade på arbetslivet.

Elever på undersköterskeprogrammet

I klassen med undersköterskor som startade nu i höst är 18 av 22 elever från Vännäs kommun och resterande från kranskommunerna. De flesta har vårderfarenhet sedan tidigare och läser vidare som kompetensutveckling. Något som de har gemensamt att de vill hjälpa människor genom sitt yrke.

Det bästa med själva vårdyrket är att få träffa människorna man jobbar med, lyssna på dem och höra hur de har levt.

­­­– Jag har jobbat länge inom vården och inom olika områden som till exempel demensvården, säger Guydo Martinez, elev på programmet. Det känns roligt att få lära sig grundligt om allt runtomkring eftersom man stöter på många olika sjukdomar i arbetet. Det är en jättebra utbildning med ganska högt tempo. Det håller en engagerad och på tårna. Det bästa med själva vårdyrket är att få träffa människorna man jobbar med, lyssna på dem och höra hur de har levt. Man kommer varandra nära på så vis.

­­­– Det är verkligen bra att få lära sig mer och det finns alltid mer att veta, fyller Wutikorn Premjai i.

Några av eleverna går programmet genom satsningen Äldreomsorgslyftet som pågår mellan 2020-2021. Äldreomsorgslyftet innebär att ny eller befintlig personal i omsorgen får studera 50 procent av sin arbetstid och arbeta de andra 50 procenten. Satsningen är statligt finansierad med syfte att stärka kompetensen inom kommunal vård- och omsorg. I Vännäs ligger fokus på just undersköterskeutbildningen.

­­­– Jag arbetar vanligtvis inom hemtjänsten och fick erbjudande genom min arbetsgivare att gå undersköterskeprogrammet genom Äldreomsorgslyftet, säger Lillemor Nilsson. Det bästa med mitt jobb att det är ett roligt och varierande arbete som aldrig blir enformigt.

Mer motivation hos många vuxenstuderande

Något som flera elever på programmet uttrycker är en önskan om att kunna hjälpa andra genom sitt kommande eller nuvarande yrke.

­­­– Jag har alltid haft en dröm om att få jobba med att hjälpa människor, säger Therese Rosdahl, elev. Jag är född och uppvuxen i Malmö och när jag läste där på gymnasiet kändes inte skolan lika bra. Det går mycket bättre här och jag vill knappt gå hem för dagen och sitter till och med på kvällarna och läser. Motivationen finns och det är så roligt.

Vårdläraren Anna Palmebjörk ser en trend i att många som läser en vuxenutbildning upplever en högre motivation att studera nu än vad de gjorde under gymnasietiden.

­­­– När man kommer och studerar som vuxen är det många som upplever en slags revansch sedan gymnasiet, säger Anna. Motivationen är en helt annan. Förutom den positiva inställningen är det väldigt roligt som lärare på en vuxenutbildning att träffa så många elever med olika bakgrund, några har arbetat, flera kommer från andra kulturer och har olika livserfarenheter med sig in på utbildningen.

Behov av fler utbildade undersköterskor i kommunen

Idag har Vård- och omsorgsförvaltningen i Vännäs kommun en låg andel utbildade undersköterskor och relativt låg andel undersköterskor med kompletterande spetsutbildningar. Socialchef Ulrica Westerlund är positiv till att en vårdutbildning finns på orten och även över att kunna erbjuda medarbetare den kompetensutveckling som vården behöver. Att utbildningen finns i Vännäs kan motivera fler att studera när steget blir kortare.

­­­– Jag önskar att vi skulle kunna erbjuda ännu fler bland våra befintliga medarbetare chansen att studera via Äldreomsorgslyftet, säger Ulrica. Några behöver också finnas kvar på jobbet under tiden som några utbildar sig men förhoppningsvis kommer fler medarbetare att få möjlighet till det allt eftersom. Vi vill uppmuntra dem som önskar fortbildning och jag är övertygad om att när de är färdiga så kommer de uppleva sin arbetsvardag med lite andra glasögon, med nya perspektiv och en ökad känsla av att deras profession kan bidra till verklig skillnad.

Varje duktig undersköterska har en viktig plats att fylla!

Ett vanligt påstående om att vårdyrket är något som går att lära sig praktiskt på plats på jobbet är någonting som Ulrica inte håller med om. Alla medarbetare möter både svårt sjuka äldre och svårt sjuka yngre där de behöver ta ett stort eget ansvar.

­­­– Varje duktig undersköterska har en viktig plats att fylla och bidra på för att Vännäs ska kunna säkra en vård- och omsorg med hög kvalitet, avslutar Ulrica.

Detta innebär Undersköterskeutbildningen

Målet är att den studerande efter godkänd utbildning ska ha behörighet att jobba som undersköterska på sjukhus, inom hemsjukvård och hemtjänst. Behörigheten gäller också arbete inom psykiatrin som boendehandledare, samt inom handikappomsorgen.

Inom utbildningen får eleverna tre praktikperioder med fokus på olika vårdområden (äldreomsorg/hemtjänst, LSS-verksamhet/funktionsnedsättningar samt sjukvård på hälsocentraler/Norrlands universitetssjukhus. Eleverna läser även kurser inom de olika vårdområdena.

De som har arbetat minst ett år har möjlighet att tillgodoräkna sig praktiken. De som arbetat ännu längre kan även tillgodoräkna sig vissa kurser eller kursmoment.

För att få ett VOC-diplom (Vård- och omsorgscollege) behöver de studerande även ha godkända betyg i Svenska 1 och Samhällskunskap. Vård- och omsorgscollege är en certifiering som de flesta vård-utbildare har, för att säkra kvalitet och likvärdighet i Sverige. Granskningar av utbildningen sker med jämna mellanrum.

Utbildningen är en säker väg till ett arbete inom vård och omsorg då det råder stor brist på utbildade personal på området i hela Sverige.