Artikeln publicerades 22 september 2021

Klass-1 varning för stora regnmängder under torsdag och fredag

Regn

SMHI har utfärdat en klass-1 varning för stora regnmängder i Västerbottens kustland under torsdag och fredag.

Klass-1 varningen innebär risk för stora vattensamlingar, överfyllda dagvattenledningar och översvämmade källare. Läs mer på smhi.se.