Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 22 september 2021

Tillfällig distansundervisning för en klass på Hammarskolan, på grund av covid-19

En av klasserna på Hammarskolan har konstaterad smittspridning av covid-19. I samråd med smittskyddsenheten på Region Västerbotten har Skolchef och rektorerna för skolan beslutat att klassen tillfälligt går över till undervisning på distans. 

Alla elever i klassen uppmanas att testa sig för covid-19.

Berörda elever, vårdnadshavare och medarbetare är informerade.

Så snart det utifrån smittoläget bedöms möjligt, kan klassen återgå till undervisning på plats i skolan.

Smittskyddsenheten bedömer inte att det finns någon smittspridning i andra klasser på Hammarskolan. Det innebär att övriga klasser kan fortsätta med undervisning på plats.

Uppdaterad information 2021-09-27:

Den av klasserna på Hammarskolan som under 4 dagar haft distansundervisning återgår till närundervisning. Det innebär att alla klasser har undervisning på skolan från och med tisdag 28 september.

För att minska risken för smittspridning är det fortsatt viktigt att alla är uppmärksamma även på små symptom, så att bara helt friska barn/elever och vuxna finns i våra förskolor och skolor.


Kommunens logotyp mot grå bakgrund