Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 27 september 2021

Du är en del av Sveriges beredskap

27 september-3 oktober pågår Krisberedskapsveckan. Krisberedskapsveckan är en kampanj från MSB som uppmärksammar hur vi alla genom enkla gärningar i vardagen kan ta ansvar för den egna beredskapen och samtidigt stärka hela samhällets motståndskraft.

Det kan till exempel vara att handla mat åt en granne, vara källkritisk eller att stärka den egna självförsörjningen.

Skydda och värna demokratin

I år firar Sverige 100 år av demokrati. Det vill Krisberedskapsveckan särskilt uppmärksamma genom att lyfta budskap om hur vi i vardagen kan värna vårt lands frihet och självständighet liksom våra mänskliga rättigheter. ”Du är en del av Sveriges beredskap” är årets kampanjbudskap som ska få människor att känna sig delaktiga i arbetet för ett öppet samhälle, ett samhälle som också har kraft att stå emot det som kan hota vår självständighet.

Pandemin har synliggjort människors vilja att bidra

Under pandemin har många människor bidragit till en minskad smittspridning genom ansvarsfulla vardagsgärningar. MSB:s undersökning Hemberedskap 2021, som genomfördes i februari i år, visar att 74 procent tycker att individen har ett stort eget ansvar vid kriser. 58 procent kan tänka sig att dela med sig i ganska eller mycket stor utsträckning av sin hemberedskap under en kris och 56 procent uppger att de har eller tänker stärka sin hemberedskap.

Undersökningen Hemberedskap 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisberedskapsveckan är en nationell kampanj som initierats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och som i år genomförs för femte året i rad. Bland de som deltar och ordnar lokala aktiviteter runt om i landet finns många kommuner, länsstyrelser och frivilliga försvarsorganisationer liksom näringsliv och civilsamhälle.

Kampanjbild för krisberedskapsveckan