Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 27 september 2021

Tillfällig distansundervisning på Vegaskolan på grund av covid-19

En av klasserna på Vegaskolan har konstaterad smittspridning av covid-19, vilket innebär att beslut tagits om att klassen tillfälligt går över till undervisning på distans. Alla elever i klassen uppmanas att testa sig för covid-19.

Berörda elever, vårdnadshavare och medarbetare är informerade.

Så snart det utifrån smittläget bedöms möjligt, kommer klassen återgå till undervisning på plats i skolan. Bedömningen är att det inte att det finns någon smittspridning i andra klasser på Vegaskolan. Det innebär att övriga klasser kan fortsätta med undervisning på plats.

För att minska risken för smittspridning är det fortsatt viktigt att alla är uppmärksamma även på små symptom, så att bara helt friska barn/elever och vuxna finns i våra förskolor och skolor.

Den av klasserna på Hammarskolan som under 4 dagar haft distansundervisning återgår till närundervisning. Det innebär att alla klasser har undervisning på skolan från och med tisdag 28 september.

Vännäs kommun logotyp