Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 30 september 2021

Nya avgifter för personalparkeringarna

Den 1 november går Vännäs kommun över till Parkster för hantering av personalparkeringarna. Efter inkomna synpunkter på de beslutade avgifterna är ett nytt beslut taget för avgiftsnivån.

De tidigare avgifterna har fått en översyn och ett nytt beslut är taget efter de inkomna synpunkterna. Avgifterna kommer att variera beroende på om parkeringen sker under sommar- eller vinterhalvåret.

Följande avgifter kommer att gälla från den 1 november:

  • Parkeringskostnad oktober till april: 150 kr/månad eller 10 kr/dygn.
  • Parkeringskostnad maj till september: 50 kr/månad eller 5 kr/dygn.
  • Kostnad för elbilsparkering med laddstolpe: 350 kr/månad eller 35 kr/dygn.