Artikeln publicerades 11 mars 2022

Pingisracket

Föreningar, dags att söka bidrag!

Vännäs kommun fördelar årligen ut bidrag till föreningslivet. Föreningar som är registrerade i kommunen har möjlighet att ansöka om olika bidrag under 2022. Nedan följer kort information om några bidrag.

Utvecklingsbidrag

Sista ansökningsdag 31 mars.

Har ni ett projekt som er förening vill genomföra eller är det något material som ni behöver för att utveckla er verksamhet?

Då ska ni söka utvecklingsbidrag!

Drift- och lokalbidrag

Sista ansökningsdag 31 mars.

Föreningar som äger och sköter anläggning/byggnad eller hyr lokal, kan ansöka om driftbidrag av kommunstyrelsen. Bidraget grundas på styrkta kostnader för : hyra, el uppvärmning, försäkring, räntor, vatten, renhållning och underhållskostnader föregående år.

Ledarutbildningsbidrag

Kan sökas löpande.

Bidraget syftar till att underlätta för förenignar att utbilda sina ledare och på så sätt höja kompetensen inom föreningen. Bidraget kan sökas för föreningsledares deltagande i kurser och utbildningar. Utbildningar arrangerade av eller i samverkan med riks- eller distriktsorganisation är bidragsberättigade.

Östen Berglunds ungdomsstiftelse

Ansökning sker hösten 2022.

Östen Berglunds ungdomsstiftelse delar årligen ut pengar till fritid- och kulturverksamhet för barn och ungdomar i Vännäs kommun. Föreningar, personer individuellt eller i grupp, boende i Vännäs kan ansöka om pengar för att göra verksamhet för barn och ungdomar i Vännäs. Verksamheten som pengarna går till ska vara fri från alkohol, tobak, narkotika och doping.

Bygdemedel

Söks via Länsstyrelsen under perioden 15 maj – 30 september.

Bygdemedel är ersättning till de bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Medel som inte behöver avsättas till rennäringen och till att ersätta skador som orsakats av vattenkraften kan sökas av kommuner och ideella föreningar. Pengarna ska användas till projekt och investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna.

Exempelvis kan hembygdsföreningar, idrottsföreningar och byalag söka bidrag. Föreningen måste vara registrerade i Vännäs kommuns föreningsregister och ha ett organisationsnummer. Bygdemedel kan också beviljas direkt till berörda kommuner för investeringar som är angelägna ur samhällssynpunkt och kan även användas som nationell offentlig medfinansiering för EU-projekt.

Läs mer och ansök

Fullständig information om vilka bidrag som kan ansökas och riktlinjer finns att läsa under Stöd, bidra och stipendoum.

Gå direkt till sidan här