Artikeln publicerades 11 april 2022

Skog

Hur vill du utveckla fritidsområdet i Vännäs?

Har du idéer kring hur Vännäs fritidsområde kan utvecklas i framtiden? Hur det kan bli en bra, trygg och tillgänglig mötesplats för invånare, besökare i alla åldrar och aktörer som är verksamma på fritidsområdet?

Hjälp oss genom att svara på frågorna i enkäten nedan. Den tar cirka 5-10 minuter att fylla i. Sista svarsdag är den sista maj 2022.

Besök gärna området och fundera på vad just du skulle vilja förändra! Vi ser fram emot dina åsikter.

Gå till enkäten här Länk till annan webbplats.

Vad gör vi med svaren?

Svaren från enkäten kommer att sammanställas i en rapport och blir ett viktigt underlag till den vision för Vännäs fritidsområde som Vännäs kommun kommer ta fram under 2022-2023.

Enkäten är ett av flera underlag för att ta fram en planering för området och för att få en bild av hur området används samt vad man som besökare tycker om området. Med hjälp av dina åsikter får Vännäs kommun en chans att göra fritidsområdet till en spännande mötesplats för oss alla som bor i och besöker Vännäs kommun!

Har du frågor kontakta gärna:
Emelie Höglander, emelie.hoglander@vannas.se, 070-668 44 23
Peter Lundström, peter.lundstrom@vannas.se, 0935-14234
Annika Nordenstam, annika.nordenstam@vannas.se, 0935-141 08