Artikeln publicerades 23 maj 2022

Svara på vår lokala trygghetsenkät!

Fram till den 12 juni kan du svara på Polisen och Vännäs kommuns gemensamma trygghetsenkät.

Vännäs under natten

Klicka här för att svara på enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen och polisen samarbetar för att agera brottsförebyggande och stärka tryggheten i Vännäs. För att det arbetet ska bli så bra som möjligt behöver vi veta hur läget är i kommunen. Därför hoppas vi att så många som möjligt vill svara på enkäten!

Enkätens syfte är att komplettera kommunen och polisens övriga information, exempelvis brottsanmälningar och andra undersökningar. I enkäten får du bland annat svara på frågor om hur du upplever tryggheten i Vännäs, om det finns områden som känns otrygga och hur du vill att polisen och kommunen ska arbeta tillsammans. Enkäten är framtagen i samarbete med flera andra kommuner i Umeåregionen och Södra Lappland vilket gör att svaren kommer att vara jämförbara mellan kommunerna.

Under hösten kommer polisen och kommunen att inleda arbetet med att ta fram nya medborgarlöften. Det är åtgärder som kommunen och polisen kommer överens att genomföra för att öka tryggheten i kommunen. Resultaten från enkäten kommer att vara en viktig del i det arbetet. Alla svar är anonyma och det sammanställda resultatet kommer att presenteras i samband med att de nya medborgarlöftena antas.

Enkäten tar ungefär 10 minuter att svar på och vi är mycket tacksamma för ditt deltagande! Tipsa gärna vänner och bekanta om att de kan fylla i enkäten.