Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 20 juni 2022

Karta, endast för dekor

Tyck till om detaljplan för fastigheten BRÄNNAN 1:4 (Tallbackens stugby)

Syftet med planläggningen är att skapa förutsättningar för att utöka fritidsområdet (Tallbackens stugby). Planförslaget möjliggör för tillfällig vistelse, friluftsliv, camping och fritidshus. Även badplats och bryggor regleras.

Att detaljplanen reglerar fritidshus möjliggör bildade av fritidshusförening eller liknande med gemensamma lösningar för vägar, parkeringsytor och VA. Fokus för området är fortsatt småskalig bebyggelse med närheten till natur och friluftsliv.

Status: Detaljplanen ligger ute på samråd mellan 2022-06-15 - 2022-07-05 och finns även annonserad på kommunens digitala anslagstavla.

Läs förslaget till detaljplan och tillhörande handlingar här på vannas.se/detaljplaner

Planförslaget har upprättats med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Eventuella synpunkter ska inkomma skriftliga och inlämnas, tillsammans med namn, adress och telefonnummer senast tisdagen den 5 juli 2022 till:

E-post: plan.miljonamnden@vannas.se eller via vanlig post till: Vännäs kommun, Plan- och miljönämnden, 911 81 Vännäs