Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 30 juni 2022

Personalen på Räddningstjänsten

Räddningstjänsten i Vännäs kommun startar upp stödinsatsen IVPA, I Väntan På Ambulans

Den 4 juli kl. 07.00 startar räddningstjänsten i Vännäs upp stödinsatsen i väntan på ambulans (IVPA). Insatsen innebär att räddningstjänsten kan rycka ut och fungera som en utökad trygghet vid de tillfällen då det är beräknat att det kan ta lång tid innan ambulans finns på plats.

På de orter där ambulans inte finns stationerad eller att ambulansen behöver köra långt eller ofta och inte alltid finns på plats, kan räddningstjänsten rycka in. På brandstationen är räddningspersonalen i beredskap och kan larmas in vid olika typer av allvarligare sjukdoms- och olycksfall.

– Man ska inte bli förvånad om man ringt 112 i ett sjukdomsrelaterat ärende och det kommer en rödmålad brandbil/personbil. Då är det IVPA-personal som ska hjälpa den drabbade i väntan på att ambulansen ska komma, säger Roger Westerberg, räddningschef i Vännäs kommun.

IVPA regleras i ett avtal mellan kommunerna i länet och region Västerbotten och räddningstjänsten lyder därför under hälso- och sjukvårdslagen vid en sådan utryckning. Ambulansöverläkaren blir medicinskt ansvarig oh räddningstjänstpersonalen får utbildning och utrustning genom ambulanssjukvården.

Det är dock viktigt att veta att IVPA inte ersätter ambulansen utan ska endast fungera som en extra trygghet för alla medborgare vid tillfällen då ambulans kan dröja.

– Det känns bra att kunna hjälpa befolkningen i Vännäs kommun vid akuta sjukdomsfall när ambulansen inte för tillfället är på orten. Inför uppstarten så har vi förberett oss med utbildning som Regionen har hållit i samt att vi har haft extra utbildning för personalen för att skapa extra trygghet inför vad som komma skall, säger Roger.

Larm vid hjärtstopp

Även hjärtstoppslarm kommer att larma räddningstjänsten. Ambulans och räddningstjänst får då ett larm samtidigt. Anledningen är att defibrillering så tidigt som möjligt är viktigt och ju fler som kan komma fram snabbt till platsen desto större chans är det att rädda liv.

– Vi hoppas att medborgarna uppskattar att vi kommer och hjälper till då vi kan vara rätt snabbt på plats, vi har en inställelsetid på 5 min dygnet runt. Inom den tiden ska bilen senast lämna stationen, avslutar Roger.

Räddningsfordon