Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 31 augusti 2022

Nominera personer till Idériket Umeåregionens styrelse

Fällforsen

Nu kan du vara med och nominera personer till styrelsen för LEADER-området Idériket Umeåregionen 2030.

Styrelsen för föreningen kommer att bedriva leaderverksamhet i Umeåregionen åren 2023-2027. Styrelsen har ett viktigt uppdrag i att säkerställa att Idériket Umeåregionens lokala utvecklingsstrategi genomförs och att målen i strategin uppfylls.

Den lokala utvecklingsstrategin styr både inriktningen på leaderarbetet och vilka projektidéer som kan komma att beviljas stöd från leaderområdet. Styrelsen har alltså ett stort och spännande uppdrag som en utvecklande kraft för Umeåregionens landsbygder!

Har du en idé om vem som skulle passa som handen i handsken för uppdraget?

Kanske känner du en person som brinner för lokal utveckling och som besitter både kunskap och nätverk till nytta för leaderområdet? Nominera gärna den personen.

Läs mer och nominera här Länk till annan webbplats.