Artikeln publicerades 20 september 2022

Höjning av bostadstillägg och minimibelopp från 1 augusti 2022

Den 14 juni 2022 beslutade riksdagen att bostadstillägget till pensionärer ska höjas och, att minimibeloppet när avgifter bestäms enligt socialtjänstlagen också ska höjas.

Detta innebär att bostadstillägget till pensionärer höjs med 300 kronor för ogifta och 150 kronor för gifta, per månad. Även minimibeloppen höjs med motsvarande summor som används vid beräkning av vård- och omsorgsavgiften. Minimibeloppen höjs för att säkerställa att personer som har låga inkomster och betalar avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen ska få del av höjningen av bostadstillägget.

Denna förändring gäller från 1 augusti 2022.

Detta innebär att kommunen kommer att göra om alla avgiftsbeslut för de personer som lämnat in blanketten ”Inkomstförfrågan för avgifter inom äldreomsorgen”. Alla kommer inte att påverkas utan det beror på hur stort avgiftsutrymme du har i dagsläget. Du som har lämnat in dina inkomstuppgifter för beräkning av vård-och omsorgsavgift, kommer att få ett nytt avgiftsbeslut under september eller oktober. I beslutet ser du om riksdagens ändring påverkar din avgift eller inte. En eventuell förändring i avgift kommer synas tidigast på septemberfakturan avseende augusti.

Du som inte har lämnat in inkomstuppgift till kommunen berörs inte av höjningen av minibeloppet.