Artikeln publicerades 28 september 2022

Bildmontage: Pingisracket, gran och bild från en konsert

Dags att nominera personer till årets stipendium!

Den 15 oktober varje år är sista dagen att nominera kandidater till kommunens tre stora stipendium: kulturstipendiet, miljöstipendiet och föreningsstipendiet.

Om kulturstipendiet

Vännäs kommuns kulturstipendium är till för att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden.

Läs mer och nominera till kulturstipendiet

Om miljöstipendiet

Vännäs kommuns miljöstipendium är till för att uppmärksamma och uppmuntra insatser inom miljöområdet. Med insatser inom miljöområdet menas arbete med hållbar utveckling, klimat, energi, transporter, naturvårdande insatser, opinionsbildning och arbete med beteendeförändring i hållbar riktning, forskning eller annat arbete som driver miljöutvecklingen framåt.

Läs mer och nominera till miljöstipendiet

Om föreningsstipendiet

Föreningslivet i kommunen är en stor del i arbetet för folkhälsa och att medborgarna har en aktiv och meningsfull fritid. Vet du någon som gjort något extra för föreningslivet i kommunen?

För att stödja, uppmuntra och belöna verksamhet inom föreningslivet delar Vännäs kommun årligen ut föreningsstipendium på totalt 10 000 kr. Stipendiet kan delas mellan flera mottagare.

Läs mer om stipendiet och nominera din kandidat här

Känner du någon som utmärkt sig lite extra? Passa på att nominera senast den 15 oktober 2022!