Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 11 oktober 2022

Kollagebild

Så lyckas Vännäs locka lärare – i Sverigetopp på behörighet: artikel från tidningen Skolvärlden

Vännäs var länge en förlorare i kampen med Umeå om att attrahera lärare. Men en lönesatsning och attraktiva scheman mynnade ut i att orten har näst flest behöriga lärare i landet.
– Vi ligger bra till med undervisningstid. Det påverkar trivseln, säger LR-ombudet Erik Riselius.

Vännäs har 9 000 invånare, en gymnasieskola, en högstadieskola, och två låg- och mellanstadieskolor.

Liksom många andra småkommuner brottades Vännäs med att fylla lediga tjänster med behöriga lärare. Ett lågt löneläge – med konkurrens från Umeå tre mil bort – blev för tuff för kommunen.

Att Umeå låg bättre till lönemässigt kan delvis förklaras av åldersstrukturer, enligt Erik Riselius. Tidigare utgjordes Vännäs lärarkår av många yngre lärare, vilket bidrog till att dra ner statistiken.

I ett försök att bromsa utvecklingen fattade Vännäs kommuns barn- och utbildningsnämnd för tolv år sedan beslut om en långsiktig lönesatsning som gett effekt:

I statistiken ligger nämligen Vännäs i topp i Sverige när det gäller behöriga lärare – etta eller tvåa av 290 kommuner – oavsett om man utgår från SKR:s eller Skolverkets siffror.

Bra schema väger tungt

LR:s bild är snarare det faktum att lärarna uppskattar sin arbetsgivare som vägt tyngst och fått många att stanna kvar i Vännäs. En viktig faktor till det är fördelaktiga scheman.

– På högstadiet ligger vi bra till med undervisningstid jämfört med andra kommuner vilket påverkar trivseln – och anledningen till att fler är kvar. Vi har helt enkelt mindre undervisningstid. Dessutom har vi de senaste åren lyckats rätt bra med att få Umeås motsvarande löner eller mer vid löneförhandlingarna. Vännäs kommun beslutade vid lärarlönelyftet att höja samtliga tillsvidareanställdas löner, säger Erik Riselius.

Närheten är en fördel

Ovanpå det nämner han en fördelaktig vikariesituation.

– Många i Umeå har i sina tjänster att det ingår att vikariera utan att få någonting för det. I Vännäs får vi alltid tid mot tid och behöver aldrig fundera på det. Vi kämpar för att behålla detta. ”Släpper ni det kommer det bli besvärligt” har vi framfört till arbetsgivaren.

– En fördel för oss är också närheten till Umeå. Flyttar du en bit inåt landet kan du ha bra förutsättningar, men börjar det bli sex–sju mil kan det ta emot att pendla. Är det tio mil blir det för långt. En klar fördel för Vännäs är det geografiska läget, att orten ligger nära en större stad.

Hur tänker ni kring det faktum att Vännäs har så många behöriga lärare?

– Vår strävan är att det ska vara så, och vi är förstås jättenöjda med att vi har bra behörighet.

Vad anser LR om löneläget, finns det någon baksida av myntet?

– Det skulle jag inte säga. Välutbildad, kompetent personal leder till att verksamhetens resultat blir bättre vilket bland annat leder till att färre stödinsatser behöver sättas in.

Vännäs skolchef Tomas Åström förklarar att förvaltningen började driva frågan om bättre löner för tolv år sedan. Två år senare lyftes frågan i kommunstyrelsen och man nådde enighet kring att lärarlönerna måste ligga i paritet med, eller något över, Umeås.

– Vi jämför även med övriga grannkommuner, men det är Umeå som är vår ”konkurrent”. Tidigare bytte många till Umeå med argumentet lön. Men detta argument är mycket ovanligt i dag. Om någon grupp inte ligger ”rätt” prioriteras den särskilt. Exempelvis har vi haft en särskild satsning på lärare i fritidshem de senaste åren. Vi ser att lön, arbetsmiljö och pedagogisk inriktning gör att vi är konkurrenskraftiga.

”Har gnetat på länge”

Han förklarar också att lärarkandidater från universitetet, som arbetsgivaren uppfattar skulle tillföra mycket i verksamheten, kan erbjudas anställning som faller ut när de tagit examen och fått sin lärarlegitimation.

Kommunalrådet Anna Frej (S) säger att hon är extremt nöjd med Vännäs höga lärarbehörighet.

– Det är så oerhört viktigt att utbildningen fungerar väl. Arbetet har varit långsiktigt och målmedvetet, man har gnetat på länge. Det gäller att hålla i, det är då du får utdelning. Vi såg det senast med niornas slutbetyg. Vi har kämpat mycket med att få upp betygen och äntligen ser vi att det verkligen ger resultat.

Har tid att söka nya lärare

Enligt Anna Frej jobbar kommunen aktivt med att öka medarbetares upplevelse av att de har, och får, inflytande över sitt arbete.

– Vi försöker också att ha vår personalplanering klar så tidigt som möjligt inför varje läsår, vilket gör att vi har möjlighet att i god tid söka medarbetare inför höstterminerna. Det leder till att fler söker sig till oss. En viktig faktor är också att vi ser möjligheter. Att vi verkligen tror att vi kan få legitimerade lärare och verkligen gör vad vi kan för att få det.

Hur har lönesatsningen påverkat kommunbudgeten?

– Vi arbetar med prislappsmodellen så skolan får detta i ram och sedan lägger Vännäs kommun dessutom sju procent extra utöver prislapp på Barn- och utbildningsnämndens verksamhet (0–16 år).

Överskott på födslar och inflyttning

Påverkas den stora resurstilldelningen till skolorna av det faktum att ni enbart har en liten friskola?

– Vi har en mindre friskola i form av föräldrastyrda Hällfors Skola, som inte är någon stor koncern. Skatteuttaget är högt (på tredje plats i landet) men vi har ändå ett födelseöverskott och inflyttningsöverskott så det verkar inte spela så stor roll faktiskt. Nu ska skatten sänkas med 0,25 öre 2023 men vi behåller ändå extra tilldelning utöver prislapp till skolan och lägger faktiskt till ytterligare en procent, säger hon.

Källa: skolvarlden.se Länk till annan webbplats.